Trudności z zajściem w ciążę według statystyk ma w naszym kraju nawet około 20% par. Wpływ ma na to wiele czynników, a przede wszystkim styl życia przyszłych rodziców. Gdy para ma spory problem z doczekaniem się potomstwa, może zwrócić się po pomoc do odpowiedniego specjalisty, czyli embriologa. Kim jest embriolog i w jakich konkretnie przypadkach można się do niego udać? Na te i wiele innych pytań udzielamy odpowiedzi w niniejszym artykule.

 

Embriologia – co to za nauka? Czym się zajmuje? 

Embriologia to jedna z najmłodszych dziedzin naukowych. Pierwsze wzmianki historyczne na jej temat znajdują się w dziełach Arystotelesa, jednak prawdziwy rozwój embriologii jako nauki nastąpił dopiero po wynalezieniu mikroskopu, czyli w XVII wieku. Prawdziwy rozkwit embriologii miał miejsce w XIX wieku, kiedy przeprowadzano wiele eksperymentów genetycznych.

W tej chwili wiedza z zakresu embriologii pomaga w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności, dlatego stosują ją ginekolodzy, położnicy, androlodzy oraz weterynarze. Z zasad embriologii czerpią też specjaliści od sztucznego zapłodnienia. Dzięki specjalistom z zakresu embriologii pary, które od dłuższego czasu bezskutecznie starają się o zajście w ciążę, zyskują niepowtarzalną szansę na doczekanie się potomstwa.

 

Embriolog – charakterystyka specjalizacji lekarskiej 

Embriolog jest specjalistą, który zajmuje się przede wszystkim rozwojem prenatalnym człowieka a także innych organizmów. Embriolog dokładnie zna się na całym etapie rozwoju dziecka – od powstania zarodka aż do porodu. Embriolog ma także bardzo fachową wiedzę dotyczącą leczenia oraz zapobiegania niepłodności. Ma uprawnienia do wykonywania badań niepłodności, aby zdiagnozować ich przyczyny, Może również kwalifikować poszczególne pary do tego, by wzięły udział w różnych technikach rozrodu. Embriolog posiada też uprawnienia do przeprowadzania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego (np. in vitro) we współpracy z innymi lekarzami.

 

Jak embriolog pomaga w diagnozowaniu oraz leczeniu niepłodności?

Obecność embriologa w diagnostyce oraz leczeniu bezpłodności u par, które od dłuższego czasu podejmują bezowocne starania, jest często wręcz niezbędna. Oprócz specjalistów z dziedziny rozrodczości czynny udział we wszystkich pracach biorą właśnie embriolodzy kliniczni. Lekarz odpowiada za przeprowadzanie wywiadu z pacjentem a także realizację niezbędnych badań.

W przypadku pań lekarz wykonuje badanie USG, ocenia rozwój dziecka a także sprawdza stężenie poszczególnych hormonów. W przypadku mężczyzn lekarz kieruje ich na badanie nasienia, które wykonuje już embriolog. Później lekarz zbiera wszystkie informacje oraz dane. Na ich podstawie stawia diagnozę dotyczącą powstania przyczyny niepłodności oraz wdraża najlepszą metodę leczenia w uzgodnieniu w embriologiem.

 

Pomoc embriologa przy zapłodnieniu in vitro

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, embriolodzy mają bardzo szeroką wiedzę dotyczącą technik zapłodnienia pozaustrojowego. Embriolodzy ściśle współpracują z lekarzami w zakresie stosowania metody in vitro oraz innych metod zapłodnienia pozaustrojowego. Polegają one na tym, że w drogach rodnych kobiety umieszcza się wcześniej odpowiednio przygotowane nasienie. In vitro polega na tym, że komórka jajowy kobiety ulega połączeniu z wybranym plemnikiem poza ciałem kobiety – w warunkach laboratoryjnych.

Czynny udział w przygotowaniu pary do zapłodnienia in vitro bierze zarówno lekarz jak i embriolog. Lekarz analizuje wszystkie wyniki dostarczonych przez embriologa badań oraz odpowiada za właściwe przygotowanie pacjentki do zabiegu, m.in. ocenia jajeczkowanie oraz stymulację jajników. Z kolei embriolog jest odpowiedzialny za wykonywanie wszystkich niezbędnych badań laboratoryjnych, których wyniki dostarcza później lekarzowi.

Zanim zabieg in vitro zostanie przeprowadzony, w pierwszej kolejności pobiera się nasienie od mężczyzny a od kobiety jajniki. Zabieg zapłodnienia in vitro jest przeprowadzany w laboratorium przez embriologa, zaś następnie lekarz odpowiada za przeniesienie zarodka do jamy macicy danej pacjentki.